REALIZACJE

.

Urząd Miasta Rybnik

Dostawa agregatów VRV Daikin wraz z montażem.

.


.

Gmina Suszec

Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRV Daikin w budynku Urzędu Gminy Suszec.

.


.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym i w budynku laboratorium oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu.

.


.

Johnson Electric Poland Sp. z o.o.

Wentylacja trzech halach produkcyjnych Wydziału Silników

.


.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła w pom. sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni w Miejskim Przedszkolu nr 62 w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 61

.


.

Farmacol S.A.Katowice

Instalacja klimatyzacji z częściową przebudową instalacji wentylacji w Sali restauracji i Sali klubu nocnego w Hotelu Belweder” w Ustroniu ul Zdrojowa 15

.


.

Powiat Warszawski Zachodni z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego jako archiwum dokumentacji oraz składnicę akt.

.


.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze

Rozbudowa instalacji schładzania w budynku Oddziału ZUS w Zielonej Górze ul. Kupiecka 65

.


.

Gmina Bieruń

Modernizacja systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego polegającego na wykonaniu systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Bierunia ul. rynek 14, 43-150 Bieruń

.


.

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w systemie zmiennego przepływu czynnika chłodniczego w pomieszczeniach budynku NBP w Białymstoku.

.


.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

.


.

Nadleśnictwo Wolsztyn

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w realizowanym budynku biurowym Nadleśnictwa Wolsztyn

.


.

Starostwo Powiatowe Limanowa

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa Marka 9

.


.

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Modernizacja instalacji wentylacji basenu Kompleksu sportowego przy ul. Wąskiej 16

.


.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Budowa Instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem wykonawczym w Bloku Dydaktyczno- Hotelowym zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

.


.

NFZ Gdańsk

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku siedziby POW NFZ w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 69

.


.

NFZ Radom

Wykonanie klimatyzacji miejscowej i wentylacji w budynku Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

.


.

Kompania Węglowa S.A.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynkach Centrali Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach przy ul. Powstańców 28 i 30

.


.

Uniwersytet Warszawski

Wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniach sal w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

.


.

Urząd Morski w Szczecinie

Remont wentylacji Hali Pław, zlokalizowanej na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

.


.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji

.


.

Urząd Miejski w Poznaniu

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz remontu holu głównego

.


.

Ośrodku Sportowym “Szopienice” w Katowicach

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w hali sportowej

.


.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Klimatyzacja budynku – instalacja wody lodowej

.


.

Urząd Miasta Rybnika

Klimatyzacja budynku głównego – system Multi V

.


.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wykonanie klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń w 101 pokojach pracy cichej i 5 pomieszczeniach administracyjnych w budynku Wydziały Biochemii Biofizyki Biotechnologii

.


.

Urząd Miasta w Bielsku Białej

Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie Multi V LG w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej pietra I , II, III , IV i V

.


.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wentylacja i klimatyzacja budynku zabytkowego

.


.

Centralna Biblioteka Rolnicza

Wykonanie instalacji wentylacji pomieszczenia auli głównej w budynku CBR w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66

.


.

Zespół Szkół Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku basenu i sali gimnastycznej

.


.

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Dostawa i montaż urządzeń w komorze chłodniczej do przechowywania lekarstw o kubaturze 1000m3

.


.

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej dla 5-ciu komór dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa w Samotworze

.


.

Hotel “Belweder” w Ustroniu

Dostawa i montaż sufitowych klimatyzatorów freonowych w sali restauracji hotelu “Belweder